ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Τρίτη Ηλικία: Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελεσματικά Προγράμματα» με το ακρώνυμο "ΣΚΕΨΗ ".

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος  2007-2013, του Άξονα Προτεραιότητας  1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Ειδικό Στόχο: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Για την υλοποίηση του Έργου έχει συσταθεί Εταιρικό Σχήμα το οποίο αποτελείται από τέσσερις Εταίρους: το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Επικεφαλής Εταίρος), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ (Εταίρος 2), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Εταίρος 3) και την Εταιρεία Νόσου Alzheimer  και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» (Εταίρος 4).